Bu lông nở 3 cánh xi trắng

Liên hệ

– Bu lông nở 3 cánh có thể linh hoạt với chiều sâu neo và được sản xuất bằng chất liệu thép các bon

– Ứng dụng thi công các hạng mục: Kết cấu thép, mặt dựng, máng cáp, kệ đỡ, lan can, cột chắn xe,…

– Vật liệu nền: Bu lông, đá tự nhiên