Thông tin Liên Hệ

 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ QUANG HUY 

 Địa chỉ: Số 239, Đường 23 Tháng 10, Phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 Số điện thoại: 093 7979 293
 P.Kinh Doanh: 098 5678 329 – 093 6789 382 – 096 3979 298
 Email: bulongquanghuy@gmail.com
 Mã Số Thuế: 4201974105