Thanh ren (TY REN) cường độ cao 8.8 (THANH REN CHỊU LỰC)

Liên hệ

– Chiều dài: 1.000 (mm) thông thường (hoặc theo yêu cầu)

– Cấp bền: 8.8, 10.9 hoặc 12.9

– Bề mặt: Nhuộm đen, mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng

– Tiêu chuẩn: JIS, GB, DIN, TCVN,…