Lục giác âm (Vít trí) thép đen

Liên hệ

– Chất liệu: Thép

– Cấp bền: 8.8, 10.9

– Đường kính thông dụng: M3, M4 đến M16

– Bề mặt: Thép đen, Xi mạ