Đai ốc (ecu) liền long đen DIN 6923

Liên hệ

Tác dụng hạn chế việc chống trượt của Đai ốc khi lắp vào Bu lông để tạo thảnh mối liên kết vững chắc.

Giúp cho việc tao tác lắp đặt Đai ốc rất thuận tiện giảm chi phí nhân công lắp đặt.