Bulong cường độ cao 8.8

Liên hệ

  • Đường kính: Từ M5 đến M72
  • Bước ren: 01 – 06
  • Chiều dài: Từ 10 – 300 mm,…
  • Cấp bền: 8.8, 10.9, 12.9